&Livlan
2-29-30-101Touhoku Niiza-shi, Saitama
tel 048-423-8619
livlan.com

ili
1852-2 Ooi Kashiwa-shi, Chiba
tel 04-7191-3000
www.ili-jp.net/index.html

gris souris 
12-12 Inagedaichou Inage-ku Chiba-shi, Chiba
tel 043-239-7819
gris-souris.net

STYLE’S CAKES & CO. 
3-16-5 1F Kandaogawachou Chiyoda-ku, Tokyo
tel 03-3291-6910
stylescakes.com
 
sens et sens 
1-28-6 Tsukushino Machida-shi, Tokyo
tel 042-850-5909
sens.uan.jp
 
SOUKO
online shop
so-co.jp
 
cheer
3-16-16 Motoasakusa Taitou-ku, Tokyo
tel 03-5827-2070
cheer.in.net